Taisyklės ir sąlygos

“Pirkite bent 2 Hochland ar Almette produktus, registruokitės ir laimėkite KAMADO BONO Grande kepsninę! “

Žaidimo taisyklės ir rengimo sąlygos:

 1. 1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
  1. 1.1. Žaidimo užsakovas ir prekių platintojas yra UAB ,,Sanitex“, toliau tekste „Užsakovas“.
  2. 1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Žaidimo prizų distribuciją vykdo organizatorius ir prizų koordinatorius UAB ,,TOTEM promo“, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.
  1. 2. ŽAIDIMO VIETA
  2. 2.1. Žaidimo vykdymo vieta yra  fizinės Maxima ir elektroninė Barbora parduotuvės vykdančios veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje.
  1. 3. ŽAIDIMO TRUKMĖ
  2. 3.1. Žaidimo vyksta nuo 2023 m. gegužės 2d. (pirmoji Žaidimo diena) iki 2023 m. gegužės 29 d. (paskutinė Žaidimo diena).
  1. 4. ŽAIDIMO DALYVIAI
  2. 4.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 16 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Žaidimo laikotarpiu (nuo 2023 05 02 iki  2023 05 29 fizinėse Maxima ir elektroninėje Barbora parduotuvėse įsigiję bent 2 (du) iš Žaidimo prekių Hochland ar Almette (žr. priedą Nr. 1).
  3. 4.2. Žaidime norintys dalyvauti asmenys, Žaidimo laikotarpiu turi užregistruoti pirkimo kvito  numerį internetinėje svetainėje https://www.hochlandsuriai.lt/ .
  1. 4.3 Pirkimo kvitą ar išklotinę reikės pateikti atsiimant prizą.
  1. 5. PRIZŲ FONDAS
  1. 5.1. Prizinis fondas:
  • 4 vnt KAMADO BONO Grande kepsninės
  1. 6. DALYVAVIMO SĄLYGOS
  2. 6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti vieną iš Žaidimo prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Žaidimo metu įsigyti bent du Žaidimo produktus.
  3. 6.2. Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą pirkdamas bent po du iš Žaidimo produktų ir užregistruodamas pirkimo kvito numerį svetainėje https://www.hochlandsuriai.lt/ .
  4. 6.3. Atsiimant prizą, reikės pateikti pirkimo kvito nuotrauką arba jo kopiją ar išklotinę. Jei prizo laimėtojas atsiimant prizą negali pateikti pirkimo kvito, kuris buvo užregistruotas perkant Žaidimo produktus, prizas nebus išduotas.
  5. 6.4. „Užsakovo“ ir „Prizų Koordinatorius“ darbuotojai ir jų šeimos nariai dalyvauti loterijoje negali.
  1. 7. ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
  2. 7.1. Nuo 2023 m. gegužės 9 d. iki  2023 m. gegužės 29d.  kas savaitę bus vykdoma po 1 (vieną) lošimą (iš viso – keturi lošimai), kuriame dalyvaus asmenys, įvykdę Žaidimo sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.
  3. 7.2. Jų metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 4 (keturi) laimėtojai (po vieną kas savaitę), jiems atiteks 5.1. punkte nurodyti prizai.
  1. 8. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
  2. 8.1. Žaidimo laimėtojų kvitų numeriai bus paskelbti interneto svetainėje https://www.hochlandsuriai.lt/  per 7 darbo dienas po lošimo.
  3. 8.2. Apie laimėjimą laimėtojai bus informuojami registracijos anketoje nurodytu el. paštu arba kontaktiniu telefonu.
  1. 9. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
  2. 9.1. Laimėtojai, norintys gauti prizus, per 10 dienų nuo laimėtojų paskelbimo dienos, Žaidimo Prizų Koordinatoriui turi pateikti registruotą pirkimo kvito numerį arba užsakymo numerį ir išklotinę.
  3. 9.2. Atsiėmę prizą, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Žaidimo rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.
  4. 9.3. Žaidimo rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
  5. 9.4. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
  6. 9.5. Žaidimo rengėjai neatsako už  Žaidimo dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.
  1. 10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
  2. 10.1. Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2023 m. birželio 29 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Žaidimo Prizų Koordinatoriui raštu, adresu UAB „TOTEM promo“, Subačiaus g. 23/6, Vilnius, el. paštas loterija@totem.lt.
  3. 10.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.
  4. 11. Duomenų apsauga
  1. 11.1 Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – Žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas neringa.ku@sanitex.eu.
  2. 11.2 UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:
  1. 1.  Vardas ir pavardė;
  1. 2. El. pašto adresas;
  1. 3.  Telefono numeris;
  2. 4. Miestas.
  1. 11.3 Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje https://www.hochlandsuriai.lt/ nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.
  2. 11.4 Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje https://www.hochlandsuriai.lt/. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu dovile.j@sanitex.eu savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  3. 11.5 Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
  1. 1.  Informacijos, susijusios su žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
  1. 2.  Žaidimo vykdymui;
  1. 3.  Žaidimo kokybės užtikrinimui;
  1. 4.  Problemų, susijusių su Žaidimu vykdymu, sprendimui;
  1. 5.  Prizo Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;
  1. 6.  Mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;
  1. 7.  Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.
  1. 11.6 Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimo vykdymu:
  1. 1. Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizą;
  1. 2.  Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
  1. 3.  Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
  1. 4.  Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka
  1. 12. PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu loterija@totem.lt

Priedas Nr. 1

DALYVAUJANČIŲ PRODUKTŲ SĄRAŠAS:

Barkodas

Prekės pavadinimas

5902899146614

Processed cheese HOCHLAND Mixtett, 140g

5902899130309

Processed cheese HOCHLAND Klassik, 140g

5902899131450

Processed cheese HOCHLAND Quatro Mix, 140g

5902899142241

Lydytas tepamasis sūris HOCHLAND, su grietinele, 90g

5902899142227

Lydytas tepamasis sūris HOCHLAND, su kumpiu, 90 g

4002671159021

Graikinis sūryminis sūris aliejuje HOCHLAND, kubeliais, su žolelėmis, 300 g

4002671159045

Graikinis sūryminis sūris aliejuje HOCHLAND, kubeliais, su alyvuogėmis ir paprika, 300 g

5902899145853

Tepamas ožkos sūris ALMETTE, su laiškiniais česnakais, 135 g

5902899145914

Tepamas ožkos sūris ALMETTE, 135 g

5902899137575

Lyd. sūris riekelėmis Cheddar 20%[130g

5902899137544

Lydytas sūris riekelėmis HOCHLAND, 130 g

5902899137452

Lydyt. sūr. HOCHLAND kump. riek. 130 19%

5902899141763

Lydytas sūris HOCHLAND mixtett[180g

5902899101651

Tep. varškės sūris su žal., 22% ALMETTE

5902899101637

Tep.varškės sūris (gr.), 24% „ALMETT”

5902899126227

Tep.varšk.sūris su česn. ALMETTE 150g